Tất cả
Thanh Toán Qua ATM Giảm Còn 480K
Trang Phục: 11 set
Skin Súng: 9 súng
Royale Pass:
Rank: Cao thủ
600,000đ
Thanh Toán Qua ATM Giảm Còn 1 Triệu
Trang Phục: 18 set
Skin Súng: 23 súng
Royale Pass: 62
Rank: Kim cương
1,250,000đ
Thanh Toán Qua ATM Giảm Còn 560K
Trang Phục: 12 set
Skin Súng: 14 súng
Royale Pass:
Rank: Kim cương
700,000đ
Thanh Toán Qua ATM Giảm Còn 480K
Trang Phục: 12 set
Skin Súng: 14 súng
Royale Pass:
Rank: Cao thủ
600,000đ
Thanh Toán Qua ATM Giảm Còn 3tr600K
Trang Phục: 37 set
Skin Súng: 46 súng
Royale Pass: 100
Rank: Cao Thủ
4,500,000đ
Thanh Toán Qua ATM Giảm Còn 480K
Trang Phục: 15 set
Skin Súng: 13 súng
Royale Pass: 57
Rank: Kim cương
600,000đ
Thanh Toán Qua ATM Giảm Còn 480K
Trang Phục: 14 set
Skin Súng: 8 súng
Royale Pass:
Rank: Cao thủ
600,000đ
Thanh Toán Qua ATM Giảm Còn 520K
Trang Phục: 14 set
Skin Súng: 10 súng
Royale Pass: 56
Rank: Kim cương
650,000đ
Thanh Toán Qua ATM Giảm Còn 480K
Trang Phục: 4 set
Skin Súng: 5 súng (m416 băng giá)
Royale Pass:
Rank: Bạch kim
600,000đ
Thanh Toán Qua ATM Giảm Còn 520K
Trang Phục: 15 set
Skin Súng: 15 súng
Royale Pass:
Rank: Cao thủ
650,000đ
Thanh Toán Qua ATM Giảm Còn 560K
Trang Phục: 18 set
Skin Súng: 7 súng
Royale Pass:
Rank: Vàng
700,000đ
Thanh Toán Qua ATM Giảm Còn 1 Triệu
Trang Phục: 28 set
Skin Súng: 24 súng
Royale Pass:
Rank: Vàng
1,250,000đ
Thanh Toán Qua ATM Giảm Còn 530K
Trang Phục: 12 set
Skin Súng: 7 súng (m416 băng giá)
Royale Pass:
Rank: Vàng
650,000đ
Thanh Toán Qua ATM Giảm Còn 440K
Trang Phục: 11 set
Skin Súng: 16 súng
Royale Pass:
Rank: Vàng
550,000đ
Thanh toán qua ATM giảm 20%
Trang Phục: 13 set
Skin Súng: 11 súng
Royale Pass:
Rank: Vàng
550,000đ
Thanh toán qua ATM giảm 20%
Trang Phục: 15 set
Skin Súng: 14 súng
Royale Pass:
Rank: Bạch kim
550,000đ
Thanh toán qua ATM giảm 640K
Trang Phục: 20 set
Skin Súng: 13 súng
Royale Pass: Lv11
Rank: Bạch kim
800,000đ
Thanh toán qua ATM giảm 560K
Trang Phục: 15 set
Skin Súng: 19 súng
Royale Pass:
Rank: Bạch kim
700,000đ
Thanh Toán Qua ATM Giảm Còn 560K
Trang Phục: 18 set
Skin Súng: 15 súng
Royale Pass:
Rank: Kim cương
700,000đ
Thanh Toán Qua ATM Giảm Còn 480K
Trang Phục: 19 set
Skin Súng: 8 súng
Royale Pass:
Rank: Vàng
600,000đ