Tất cả
Thanh toán qua ATM giảm 20%
Trang Phục: 10 set
Skin Súng: 8 súng
Royale Pass:
Rank: Cao thủ
350,000đ
Thanh Toán Qua ATM Giảm Còn 320k
Trang Phục: 6 set
Skin Súng: 5 súng (m416 băng giá)
Royale Pass:
Rank: Vàng
400,000đ
Thanh toán qua ATM giảm 20%
Trang Phục: 10 set
Skin Súng: 5 súng
Royale Pass:
Rank: Cao thủ
300,000đ
Thanh toán qua ATM giảm 20%
Trang Phục: 10 set
Skin Súng: 2 súng
Royale Pass:
Rank: Bạch kim
250,000đ
Thanh toán qua ATM giảm 20%
Trang Phục: 8 set
Skin Súng: 5 súng
Royale Pass:
Rank: Vàng
250,000đ
Thanh toán qua ATM giảm 20%
Trang Phục: 16 set
Skin Súng: 10 súng
Royale Pass:
Rank: Kim cương
500,000đ
Thanh toán qua ATM giảm 20%
Trang Phục: 13 set
Skin Súng: 10 súng
Royale Pass:
Rank: Cao thủ
450,000đ
Thanh toán qua ATM giảm 20%
Trang Phục: 12 set
Skin Súng: 4 súng
Royale Pass:
Rank: Bạch kim
300,000đ
Thanh toán qua ATM giảm 20%
Trang Phục: 7 set
Skin Súng: 2 súng
Royale Pass:
Rank: Kim cương
200,000đ
Thanh toán qua ATM giảm 20%
Trang Phục: 7 set
Skin Súng: 5 súng
Royale Pass:
Rank: Kim cương
250,000đ
Thanh toán qua ATM giảm 20%
Trang Phục: 12 set
Skin Súng: 10 súng
Royale Pass:
Rank: Kim cương
350,000đ
Thanh toán qua ATM giảm 20%
Trang Phục: 17 set
Skin Súng: 7 súng
Royale Pass:
Rank: Bạch kim
450,000đ
Thanh toán qua ATM giảm 20%
Trang Phục: 10 set
Skin Súng: 9 súng
Royale Pass:
Rank: Kim cương
300,000đ
Thanh toán qua ATM giảm 20%
Trang Phục: 6 set
Skin Súng: 4 súng
Royale Pass:
Rank: Bạch kim
180,000đ
Thanh toán qua ATM giảm 20%
Trang Phục: 9 set
Skin Súng: 1 súng
Royale Pass:
Rank: Bạch kim
220,000đ
Thanh toán qua ATM giảm 20%
Trang Phục: 10 set
Skin Súng: 7 súng
Royale Pass:
Rank: Kim cương
300,000đ
Thanh toán qua ATM giảm 20%
Trang Phục: 7 set
Skin Súng: 5 súng
Royale Pass:
Rank: Bạch kim
250,000đ
Thanh toán qua ATM giảm 20%
Trang Phục: 10 set
Skin Súng: 4 súng
Royale Pass:
Rank: Kim cương
300,000đ
Thanh toán qua ATM giảm 20%
Trang Phục: 12 set
Skin Súng: 4 súng
Royale Pass:
Rank: Bạch kim
350,000đ
Thanh toán qua ATM giảm 20%
Trang Phục: 10 set
Skin Súng: 5 súng
Royale Pass:
Rank: Bạch kim
270,000đ